MEGHÍVÓ KÜLDÖTTGYŰLÉSRE

MEGHÍVÓ
a Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete 2015. április 8-i küldöttgyűlésére

Tisztelt Küldöttek / Felügyelő Bizottsági Tagok!

A Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete (székhely: 1083 Budapest, Illés u. 38.) elnökeként tájékoztatom Önöket, hogy az Egyesület soron következő küldöttgyűlésének

időpontja: 2015. április 8. 14:00
helyszíne: az Egyesület székhelye: 1083 Budapest, Illés u. 38.

A küldöttgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. A 2014. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló és mérleg elfogadása
2. A 2015. évi költségvetés elfogadása és tagdíj megállapítása
3. Az Egyesület Tisztségviselőinek visszahívása, az Egyesület Tisztségviselőinek megválasztása, a Tisztségviselői díjazás megállapítása
4. Határozathozatal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről
5. Az alapszabály módosítása
6. A Szociális Szakmai Konzultációs sorozaton elhangzottak ismertetése, megbeszélése
7. Egyebek (Dr. Tóth István – Napfény Otthon – levelében foglaltak megtárgyalása, Dr. Kapitány László indítványának megtárgyalása)

Tájékoztatom Önöket, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlést – azonos napirendi pontokkal ugyanezen helyre, 2015. április 8. napján 14:30 órára hívom össze jelen közgyűlési meghívóval.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Kelt: Budapest, 2015. március 18.
Tisztelettel:
Mátics Katalin
elnök

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.