Törvénytár

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=3&source=2&year=2015#!DocumentBrowse

(Aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek legfontosabb változásai)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400100.TV&celpara=#xcelparam

(A 2015. évi  személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető 2015. évi támogatások a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 9. mellékletében találhatóak meg)

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet
a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet
a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

2011. évi CXCV. törvény
az államháztartásról

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet
a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézményekés hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

489/2013 (XII.18.) Korm. rendelet
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról