Meghívó közgyűlésre

 

MEGHÍVÓ

a Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete 2017. március 17-i közgyűlésére

Tisztelt Tagok!

A Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete (székhely: 2230 Gyömrő, Pál Mihály utca 2 A-C) elnökeként tájékoztatom Önöket, hogy az Egyesület soron következő közgyűlésének

időpontja: 2017. március 17.  14.00

helyszíne: 1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 12., V. emelet 511.

 

A közgyűlés  napirendi pontjai az alábbiak:

  1. évi beszámoló elfogadása
  2. évi üzleti terv elfogadása
  3. Aktualitások

Határozatképtelenség okán a megismételt  közgyűlés azonos napirendi pontokkal, ugyanezen a helyen 2017. március 24-én 14:00-kor kerül megtartásra.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Kelt: Budapest, 2017.03.02.

Tisztelettel:

Mátics Katalin

elnök

Meghívó közgyűlésre

 

 

MEGHÍVÓ

a Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete 2016. május 25-i közgyűlésére

Tisztelt Tagok!

A Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete (székhely: 2230 Gyömrő, Pál Mihály utca 2 A-C) elnökeként tájékoztatom Önöket, hogy az Egyesület soron következő közgyűlésének

 

időpontja: 2016. május 25, 14.00

helyszíne: 1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 12., V. emelet 511.

 

A közgyűlés  napirendi pontjai az alábbiak:

 

  1. 2015. évi beszámoló elfogadása
  2. 2016. évi üzleti terv elfogadása
  3. Aktualitások

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Kelt: Budapest, 2016. 05. 09.

Tisztelettel:

 

Mátics Katalin

elnök

Meghívó küldöttgyűlésre

Tisztelt Tagok!

A Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete (székhely: 1083 Budapest, Illés u. 38.) elnökeként tájékoztatom Önöket, hogy az Egyesület soron következő küldöttgyűlésének

időpontja: 2015. november 23, 14.00
helyszíne: 1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 12., V. emelet 511.

A küldöttgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Az alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék 11. Pk. 60. 115/2003/28. számú végzésének megfelelően.

Indokolás: A hivatkozott és a meghívóhoz mellékelt végzés több ponton hiánypótlásra kötelezte az egyesületet, e hiányok pótlása ugyanakkor az alapszabály módosítását is feltételezi. Dr. Tóth István korábban megválasztott elnökhelyettes időközben kilépési szándékát jelezte, s lemondott elnökhelyettesi pozíciójáról. Erre tekintettel is szükséges az alapszabály módosítása, az elnökség létszámát javasolt 5 főben megállapítani.

2. Elnökség és Felügyelő Bizottság ismételt megválasztása.

Indokolás: A Fővárosi Törvényszék végzése alapján, a 2015. május 13-i küldöttgyűlés határozatai ellenére indokolt az elnökség megválasztásának formális megismétlése akként, hogy a küldöttgyűlés csupán az Elnökség tagjait – de nem az elnököt – választja meg. Erre tekintettel indokolt az Elnökség ismételt megválasztása. A tagság jelezte továbbá a Felügyelő Bizottság és az Elnökség mandátuma összehangolásának szükségességét, így a két testületet 5 évre indokolt megválasztani. Erre tekintettel a Felügyelő Bizottság tagjainak ismételt megválasztása is szükséges.

3. Az egyesület székhelyének módosítása, az azzal összefüggő alapszabály-módosítás.

Indokolás: Dr. Tóth István (Napfény Otthon) e-mail formájában jelezte, hogy intézményeivel nem kíván tagja lenni a továbbiakban az egyesületnek, illetve az általa fenntartott otthonokban nem kívánja biztosítani az egyesület székhelyét. A fentiekre tekintettel az egyesületnek új székhelyre van szüksége.

Tájékoztatom Önöket, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlést – azonos napirendi pontokkal ugyanezen helyre, 2015. november 24. napján 16 órára hívom össze jelen
közgyűlési meghívóval.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Kelt: Budapest, 2015. november 5.

Tisztelettel:

Mátics Katalin
elnök

MEGHÍVÓ KÜLDÖTTGYŰLÉSRE

 

MEGHÍVÓ

a Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete 2015. szeptember 22- i  küldöttgyűlésére

Tisztelt Küldöttek!

A Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete (székhely: 1083 Budapest, Illés u. 38.) elnökeként tájékoztatom Önöket, hogy az Egyesület soron következő küldöttgyűlésének

 

időpontja: 2015. szeptember  22. 14:00

helyszíne: 1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 12.  511-es iroda

A küldöttgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

  1. Aktualitások
  2. Határozathozatal az Egyesület székhelyének változásáról, valamint az Alapszabály ennek megfelelő módosításáról.

Felhívom a figyelmüket, hogy a 2. napirendi pont szükségességét az adja, hogy a székhelyet biztosító tag vissza kívánja vonni a székhelyhasználathoz való hozzájárulását. Fentiek miatt döntés szükséges az új székhelyről, s módosítani szükséges az alapszabályt is.

Tájékoztatom Önöket, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlést – azonos napirendi pontokkal ugyanezen helyre, 2015.  szeptember 22. napján 14:30 órára hívom össze jelen közgyűlési meghívóval.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

 

Kelt: Budapest, 2015. szeptember 7.

 

Tisztelettel:

Mátics Katalin

elnök