Találkozó Nyitrai Imrével, a szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár úrral

Egyesületünk képviseletében 2015. május 5-én személyes konzultációra volt lehetőségünk Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár úrral.

A találkozó alkalmával az alábbi tartalmú levél került átadásra.

 

Tisztelt Czibere Károly Államtitkár Úr!

Először is engedje meg, hogy ezúton is kifejezzük őszinte köszönetünket a személyes találkozó létrejöttének lehetősége kapcsán, mely reményeink szerint egy – a Minisztérium által is sokat hangoztatott – érdemi szakmai konzultáció újabb lépése lehet egyesületünkkel.

Előzmények vonatkozásában utalunk a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció kidolgozásában végzett munkánkra.

A Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete megalakulása – 2003 – óta tagintézményeivel együttesen törekszik a minél magasabb színvonalú szociális és egészségügyi ellátás biztosítására.

Hasonlóan a kormányzat és egyben az államtitkárság által képviseltekhez, valamint Czibere Károly államtitkár úr által is több fórumon elmondottakkal, egyesületünk is kifejezetten fontosnak tartja az ágazaton belüli hosszú távú kiszámíthatóságot és tervezhetőséget, ami gazdasági vonatkozásán felül az ellátók és az igénybevevők számára is hit és bizalomépítő.

Egyesületünk partnerként kínálja az értékként felhalmozódott több évtizedes szakmai tapasztalatát, tudását annak érdekében, hogy a Minisztérium által is megfogalmazott célok mielőbb megvalósulhassanak.

Alábbiakban összefoglaljuk egyesületünk részéről javasolt témaköröket, melyek vonatkozásában készséggel tudnánk együttműködni:

  1. Érdemi segítséget tudnánk nyújtani azon szakmai munkacsoportok munkájában, melyekbe a korábbi fórumokon államtitkár úr is invitált minket.

A szakmai munkacsoportoknak véleményünk és egyben javaslatunk szerint az alábbiakkal is foglalkozniuk kell és érdemi javaslatokat kell előkészíteniük:

 

  • „menza rendelet” pontosítása az életkori sajátosságok figyelembevételével
  • szakosított ellátások önköltség számításának egyszerűsített meghatározása
  • életpálya modell véglegesítése
  • ágazaton belüli építményadó fizetési kötelezettségek
  • Az NRSZH-nak adott online kutatás eredményei alapján várható teendők
  • TEVADMIN – OEP ellenőrzésben a téves személyi adatok miatti normatíva kiesés áthárításának kérdése
  • A KENYSZI-TEVADMIN rendszerrel kapcsolatos további nyitott kérdések tisztázása

 

  1. Az ágazaton belüli szakmai irányelvek, protokollok, módszertani feladatok kidolgozására hivatott legfőbb grémiumként létrehozandó szakmai kollégium megalapítása véleményünk szerint halaszthatatlanná vált.

 

A szakosított ellátási formák területein megfelelő kompetenciákkal és tapasztalattal rendelkező tagjaink, mind a kollégium létrehozásának előkészületi munkáiban, mind a későbbi érdemi szakmai munkában is szerepet tudnának vállalni.

 

Budapest, 2015 május 5.

 

A további sikeres szakmai együttműködés reményében,

a Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesületének nevében, tisztelettel:

 

 

 

Mátics Katalin

                                                                                                           elnök

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.